't Overschotje

Contributie

De contributie wordt per kwartaal via automatische incasso geïnd.
Op aanvraag is betaling per maand per bank mogelijk.

Onderstaand de contributiebedragen per maand en kwartaal.

SOORT LID MAAND KWARTAAL
STEUNEND LID €   5,00 € 15,00
JEU DE BOULES €   6,50 € 19,50
BOWLS € 11,25 € 33,75
KOMBI-FIT € 11,25 € 33,75

Download aanmeldingsformulier / machtiging voor incasso

Beach Center

Wil je onbeperkt kunnen ‘beachen’? Word dan lid van het Beach Center voor slechts € 25,00 per seizoen! (april t/m oktober). Leden van ’t Overschotje zijn automatisch lid van het ‘Beach Center’.

 

Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap (per volgend kwartaal) kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de penningmeester.